Käly on vanhaa suomalaista sukusanastoa.

Kälyllä on muutama päämerkitys:

  1. Käly on puolison sisar.
  2. Käly on veljen vaimo.
  3. Käly on puolison veljen vaimo.

Keitä ovat kälykset?

Kälykset ovat naisia, jotka ovat toistensa kälyjä. Esimerkiksi veljen sisko ja veljen vaimo ovat kälykset.

Esimerkkejä kälyn käytöstä

Aviopari Pekka ja Liisa ovat menossa naimisiin. Pekalla on sisko nimeltään Pessi. Liisalla on sisko nimeltään Lilli.

Pekalla on veli nimeltään Pertti. Pertillä on vaimo nimeltään Petra-Pauliina.

Liisalla on veli nimeltään Lasse. Lassella on vaimo nimeltään Laura-Leena.

Petra-Pauliina ja Laura-Leena eivät ole kälyjä toisilleen (puolison veljen tai siskon puolison veljen tai siskon puoliso). Jossain maailman kielessä varmasti on tällekin oma sanansa.

Petra-Pauliinan

puolison veljen puolison veljen puoliso
PertinPekan

Liisan

Lassen

on

Laura-Leena

Mikä on käly englanniksi?

Käly on englanniksi sister-in-law.

Mikä on kälyn etymologia?

Nykysuomen etymologisen sanakirjan mukaan käly on ikivanha sukulaisuustermi, jolla on vastineita lähi- ja etäsukukielissä. Sana on niin vanha, ettei voida sanoa, mistä se on alunperin lainattu.